تعمیراتوماتیک پیکسل مانیتور وتلویزیون

PixelRapairer برنامه اي است که پيکسل هاي مانيتور LCD شما را اسکن مي کند و اگر پيکسل خراب و يا گير افتاده اي را پيدا کند آن را تعمير مي کند. همچنين اگر تلويزيون|293676|reachthegoal
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تعمیراتوماتیک پیکسل مانیتور وتلویزیون را مشاهده می نمایید.

PixelRapairer برنامه اي است که پيکسل هاي مانيتور LCD شما را اسکن مي کند و اگر پيکسل خراب و يا گير افتاده اي را پيدا کند آن را تعمير مي کند. همچنين اگر تلويزيون